Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) jest Harmonia ruchu, którą tworzą For You Kamila Górecka Ul Hippiczna 40 94-049 Łódź NIP 7282404432. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”
 2. W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. prawo do przenoszenia danych;
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych.
 3. Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem e-mail kontakt@harmonia-ruchu.pl. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.
 4. ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 5. ADO nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Aby skorzystać z funkcji Strony takich jak Formularz kontaktowy czy Formularz zgłoszenia na szkolenie, uczestnik szkolenia musi podać swoje dane osobowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji przeznaczenia każdej z funkcji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w każdym z formularzy jest zgoda wyrażona przez użytkownika.
 7. Kontaktując się ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane ADO w ramach kontaktu e- mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania, bądź w celach, na które użytkownik udzielił wyraźnej zgody. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 8. Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny ADO. Cookies pozwalają ADO:
  1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie
   Strony,
  2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,
  3. ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na Stronie,
  4. korzystać z narzędzi analitycznych,
  5. korzystać z narzędzi marketingowych,
  6. zapewniać funkcje społecznościowe.
 9. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez ADO plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.
 10. ADO wykorzystuje adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu użytkownika w celach marketingu bezpośredniego oraz przesyłania mu informacji o szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach za pomocą poczty e-mail oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook, jednak tylko w przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na takie wykorzystanie danych.
 11. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@harmonia-ruchu.pl